?תקין או קביל

תאריך שעה יום מיקום רכישה

לשון תקינה היא סוגיה חברתית, פוליטית ומגדרית.

בעברית הישראלית שורר מתח בין התקן הלשוני לשפת הדיבור הטבעית: כיצד יש להגות נכונה מילים? מה נכון ומה לא? האם יש לשמור על השפה התקנית, או לחתור לשפה מדוברת גם באמצעי התקשורת השונים?

מושב משולב וחוויתי עם יועצי לשון, קריינים, מגישי חדשות ואנשי תרבות.

עורכת ומשתתפת: ד"ר סמדר כהן

משתתפים: דן כנר, רומי נוימרק, דודו ארז, יובל מלחי, אורית מרלין רוזנצוויג