הביוגרפיה של הא'-ב'

תאריך שעה יום מיקום רכישה

האותיות העבריות הן חלק בלתי נפרד מהיומיום, מהתקשורת שלנו,

באמצעותן אנחנו מבטאים את עצמנו, פוגשים את האחר.

אחרי ארבעת אלפים שנים של כתב העברית צלחה את ימי קדם, המצאת הדפוס ועד לפונטים של האלף השלישי.

שיח מרתק שראשיתו בשורשים ההיסטוריים של העברית 

עד אחרי הקלעים הטיפוגרפי של פונטים כמו אריאל, פרנקריל ואחרים.

עורכת: איה אליה

משתתפים: ד״ר חגי משגב, מיכל שומר, ד"ר יעקב מאיר,

פרופ' עדי שטרן – נשיא בצלאל.