שפת ראשי הממשלה

תאריך שעה יום מיקום רכישה

12 ראשי ממשלה שירתו ומשרתים את מדינת ישראל, ולכל אחד ואחת מהם השפה המיוחדת לו.

מה ניתן ללמוד מלשונם ומשפת הגוף של ראשי הממשלה הישראלים לדורותיהם? כיצד הבחירות הלשוניות והרטוריקה המיוחדת של כל אחד מהם שיקפו את קורות חייהם ואת רוח הזמן?
המושב מוקדש לעברית של ראשי הממשלה, ולדרך שבה הם השתמשו בשפה כדי להציג את תפיסת עולמם ומדיניותם ולנהל את חיי המדינה.

עורך: ד"ר רוביק רוזנטל

משתתפים: ד"ר ברוך לשם, המומחית לשפת גוף ענת הכט וההיסטוריון יחיעם ויץ