נורמנדי בעירום

תאריך שעה יום מיקום רכישה

צרפת 2018, 105 דקות
ראש העיר מחליט להזמין את צלם העירום המפורסם לצלם את בני הכפר בעירום על מנת לעודד את התקשורת להתייחס למצב הכלכלי הגרוע של חקלאי הכפר והאזור כולו.